H2O SCITECH

Orders

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AlgaFibers 1/2023 z dnia 09.11.2023 r.

Nazwa projektu: „„Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji”, nr umowy o dofinansowanie NUTRITECH1/000O/2022 w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu (I konkurs).

Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa kutra do rozdrabniania żywności – obj. 14 L”

 

Termin składania ofert: 17.11.2023 r. do godziny 10:00 CET.

Załączniki:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AlgaFibers 2/2023 z dnia 15.11.2023 r.

Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji”, nr umowy o dofinansowanie NUTRITECH1/000O/2022 w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu (I konkurs).

 Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa Reometru modułowego”

Termin składania ofert: 23.11.2023 r. do godziny 10:00 CET.

Załączniki:

W wyniku postępowania została wybrana oferta:

Anton Paar Poland Sp. z o.o. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa

Oferta uzyskała 100 pkt.

Łączna cena zaoferowana przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniosła 234 000,00 zł netto (287 820,00 zł brutto)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AlgaFibers 3/2023 z dnia 20.11.2023 r.

Nazwa projektu: „„Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji”, nr umowy o dofinansowanie NUTRITECH1/000O/2022 w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu (I konkurs).

 

Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa kutra do rozdrabniania żywności – obj. 14 L”

Termin składania ofert: 28.11.2023 r. do godziny 10:00 CET.

Załączniki

Załączniki:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AlgaFibers 4/2024 z dnia 15.02.2024 r.

Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji”, nr umowy o dofinansowanie NUTRITECH1/000O/2022 w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu (I konkurs).

 Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa analizatora tekstury”

Termin składania ofert: 23.02.2024 r. do godziny 10:00 CET.

Załączniki:

W wyniku postępowania została wybrana oferta:
Labo Plus Sp. z o.o. Obornicka 5 02-948 Warszawa

Oferta uzyskała 100 pkt.
Łączna cena zaoferowana przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniosła 98 000,00 zł netto (120 540,00 zł brutto)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AlgaFibers 7/2024 z dnia 06.03.2024 r.

Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji”, nr umowy o dofinansowanie NUTRITECH1/000O/2022 w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu (I konkurs).

 Przedmiot zamówienia: „Analizy mikrobiologiczne próbek będących produktem biorafinacji wodorostów morskich”

Termin składania ofert: 15.03.2024 r. do godziny 10:00 CET.

Załączniki:

W wyniku postępowania została wybrana oferta:

SGGW w Warszawie, Instytut Nauk o Żywności
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Oferta uzyskała 100 pkt.

Łączna cena zaoferowana przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniosła 15 450,00 zł netto (19 003,50 zł brutto)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AlgaFibers 9/2024 z dnia 06.03.2024 r.

Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji”, nr umowy o dofinansowanie NUTRITECH1/000O/2022 w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu (I konkurs).

 Przedmiot zamówienia: „Analiza profilu kwasów tłuszczowych w produkcie biorafinacji wodorostów morskich”

Termin składania ofert: 15.03.2024 r. do godziny 10:00 CET.

Załączniki:

W wyniku postępowania została wybrana oferta:

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Oferta uzyskała 100 pkt.

Łączna cena zaoferowana przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniosła 42 744,77 zł netto (52 576,07 zł brutto)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AlgaFibers 8/2024 z dnia 06.03.2024 r.

Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji”, nr umowy o dofinansowanie NUTRITECH1/000O/2022 w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu (I konkurs).

 Przedmiot zamówienia: „Analiza profilu aminokwasowego preparatów białkowych, będących produktem biorafinacji wodorostów morskich”

Termin składania ofert: 15.03.2024 r. do godziny 10:00 CET.

Załączniki:

W wyniku postępowania została wybrana oferta:

Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

Oferta uzyskała 100 pkt.

Łączna cena zaoferowana przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniosła 11 000,00 zł netto (13 530,00 zł brutto)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AlgaFibers 10/2024 z dnia 06.03.2024 r.

Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji”, nr umowy o dofinansowanie NUTRITECH1/000O/2022 w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu (I konkurs).

 Przedmiot zamówienia: „Analiza fizyko-chemiczna polisacharydów będących produktem biorafinacji wodorostów morskich”

Termin składania ofert: 15.03.2024 r. do godziny 10:00 CET.

Załączniki:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AlgaFibers 12/2024 z dnia 07.03.2024 r.

Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji”, nr umowy o dofinansowanie NUTRITECH1/000O/2022 w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu (I konkurs).

 Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa zestawu do oznaczania azotu/białek metodą Kjeldahla”

Termin składania ofert: 15.03.2024 r. do godziny 10:00 CET.

Załączniki:

W wyniku postępowania została wybrana oferta:

LPP Equipment Sp. z o.o., ul. Poznańska 563B, 05-860 Święcice

Oferta uzyskała 100 pkt.

Łączna cena zaoferowana przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniosła 74 010,00 zł netto (91 032,30 zł brutto)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AlgaFibers 13/2024 z dnia 13.03.2024 r.

Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji”, nr umowy o dofinansowanie NUTRITECH1/000O/2022 w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu (I konkurs).

Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa  inkubatora z wytrząsaniem”

Termin składania ofert: 21.03.2024 r. do godziny 10:00 CET.

Załączniki:

W wyniku postępowania została wybrana oferta:

„Alchem Grupa” Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń
Oddział Wrocław, ul. Strachowskiego 3A/3, 52-210 Wrocław

Oferta uzyskała 100 pkt.

Łączna cena zaoferowana przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniosła 17 294,00 zł netto (21 271,62 zł brutto)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AlgaFibers 16/2024 z dnia 22.04.2024 r.

Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji”, nr umowy o dofinansowanie NUTRITECH1/000O/2022 w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu (I konkurs).

Przedmiot zamówienia: „Analizy NMR (spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego) alginianów będących produktem biorafinacji wodorostów morskich”

Termin składania ofert: 30.04.2024 r. do godziny 10:00 CET.

Załączniki:

W wyniku postępowania została wybrana oferta:

Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

Oferta uzyskała 100 pkt.

Łączna cena zaoferowana przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniosła 30 300,00 zł netto (37 269,00 zł brutto).

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AlgaFibers 17/2024 z dnia 24.04.2024 r.

Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji”, nr umowy o dofinansowanie NUTRITECH1/000O/2022 w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu (I konkurs).


Przedmiot zamówienia: „Analizy polisacharydów będących produktem biorafinacji wodorostów morskich za pomocą spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni (FTIR)”


Termin składania ofert: 06.05.2024 r. do godziny 10:00 CET.

Załączniki:

W wyniku postępowania została wybrana oferta:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Oferta uzyskała 100 pkt.

Łączna cena zaoferowana przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniosła 19 265,72 zł netto (23 696,84 zł brutto).