H2O SCITECH

Contact

H2O SCITECH - INSTYTUT WODY
ul. Tarasa Szewczenki 24, 51-351 Wrocław
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000807098
NIP: 8952210022
REGON: 384559830

Katarzyna Pala

katarzyna.pala@h2o-scitech.eu

Tomasz Gondek

tomasz@h2o-scitech.eu

Rafał Dutkiewicz