H2O SCITECH

Urban living labs

At the heart of Sustainable Development lies a critical nexus involving water, food, and energy. Agriculture is the largest consumer of the world's freshwater resources and water is used to produce most forms of energy.

Want to know more?

The demand for these three vital components is escalating rapidly. It is being driven by rapid urbanization and changing diets. This is also exacerbated by a rising demand for water due to population and economic growth, higher temperatures and decrease in precipitation in certain regions.

In order to address current challenges and future pressures, a priority should be the implementation of integrated and sustainable management strategies for water, food and energy. This approach aims to achieve a balance between the diverse needs of people, the environment, and the economy.

One of the concepts that fits into the idea of these strategies are Agrihoods as a focal points for residential developments and work spaces. Agrihood is a residential neighborhood centered around community farming. The goal is to facilitate food production, as well as provide green space, recreation, aesthetics and value to the community.

This solution implies maximally reduced supply chains. A farm provides fresh and healthy food and integrates the local community. At the same time, in a broader perspective, such places could be hubs for managing renewable energy, water and food production.

An extension of this concept are urban agrihoods. The goal is simple: meeting food needs of the local population and caring for community self-sufficiency. Inhabitants of the area become stakeholders, they fund the infrastructure and service. In return they receive fresh and available throughout the season food and can engage in the production process.

The Urban Aquaponics Farm is example of combining energy, water and food. A place where meeting the needs of citizens is based on cooperation and integration of energy, water and food into one system. This concept became the center of the USAGE (Urban Stormwater Aquaponics Garden Environment) project, which is one of the largest projects we are implementing. The project is a response to urgent social problems, i.e. water scarcity, food security and common commitment.

The USAGE project contributed to the creation of two green-garden installations – one in Wroclaw, second in Oslo – for the food production which are based on aquaponic systems supported by rainwater collection infrastructure.

The aquaponics farm located in Wrocław is under our care. The project is a big step forward towards healthy, organically produced food for the local community. We exploit our urban aquaponic farm for educational purposes, conducting workshops on topics such as water, aquaponics, aquaculture, and others.

USAGE – Urban Stormwater Aquaponics Garden Environment

Celem projektu było stworzenie ogrodowej instalacji do produkcji żywności opartej na systemach akwaponicznych, wspartej infrastrukturą zbierającą wody opadowe. Poza produkcją żywności, infrastruktura pełni funkcję edukacyjną, społeczną, integracyjną, tworzy miejsca współpracy oraz propagowania zachowań proekologicznych. Projekt systemu wpisuje się w tkankę miejską, dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności i pracy urbanistów. Akwaponiczna instalacja połączona z systemem poboru i uzdatniania wody tworzy miejsce spotkań i odgrywa r lę społeczną poprzez integrację środowisk i działania eduk cyjne podnoszące poziom wiedzy o nowych technologiach w produkcji żywności i zmianach klimatu. Projekt USAGE | Miejska AquaFarma (aqfarm.eu)

Organizatorzy wydarzenia / Współpraca Idea 3W

Partner wydarzenia

H2O SciTech – Instytut Wody we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Ideą “3W” realizuje działania edukacyjne w obszarze ochrony wody, życia roślin w wodzie oraz zrównoważonej produkcji żywności w kontekście wykorzystania i użycia wody. Warsztaty edukacyjne kierowane są do ogółu społeczeństwa oraz uczniów szkół podstawowych i średnich. Ich celem jest zachęcanie do poznawania, nauka poprzez doświadczenie i zaangażowanie do aktywności.


Wiedza i edukacja | Miejska AquaFarma (aqfarm.eu)

Roślinne Wyspy Filtracyjne
Społeczny wpływ na naturalne środowisko wodne

GlobalGiving to organizacja non-profit, która wspiera inne organizacje non-profit, łącząc je z darczyńcami i firmami. Od 2002 roku pomaga zaufanym, kierowanym przez społeczność organizacjom na całym świecie w dostępie do narzędzi, szkoleń i wsparcia, których potrzebują, aby uczynić nasz świat lepszym miejscem.

“Uczynić świat lepszym” i zaangażować do tego Społeczność, to również cel Instytutu Wody – H2O SciTech, Fundacji działającej na rzecz ochrony środowiska wodnego i popularyzacji nowych technologii produkcji żywności. Wspólne wartości połączyły ludzi tych dwóch organizacji i umożliwiły rozpoczęcie w marcu 2024 roku realizacji projektu “Roślinne wyspy filtracyjne”.

Celem projektu jest aktywizacja lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych i firm do zaangażowania na rzecz ochrony środowiska w szczególności zachęcenie mieszkańców Wrocławia do podejmowania działań wpływających na poprawę stanu wód. Projekt jest przykładem oddolnej inicjatywy pokazującej integrację oraz równość środowisk i pokoleń w rozwiązywaniu problemu zanieczyszczenia środowiska wodnego, w tym rzeki Odry, nad którą żyjemy. Będzie polegał na opracowaniu autorskiego projektu wyspy filtracyjnej, zbudowanie testowych wysp, zwodowanie na rzece oraz zbadanie ich skuteczności w procesie oczyszczania wody. W działania projektowe będą zaangażowani uczniowie szkoły podstawowej i szkół średnich, nauczyciele, pracownicy firm, mieszkańcy Wrocławia i okolic. Razem, wykorzystując pozytywną energię, wiedzę i doświadczenie, zaprojektujemy, wykonamy i przycumujemy na Odrze 5 wysp; wszystko pod bacznym okiem zespołu z H2O SciTech – Instytutu Wody.