WSTI uses cookies to track visits to our website only, no personal information is collected. By continuing to use the site you are agreeing to our use of cookies. Privacy policy

Proceed

Projekty:

Projekt „Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji” realizowany w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu dofinansowany ze środków budżetu państwa.
Cel i efekty projektu: opracowanie innowacyjnego w skali świata preparatu polisacharydowego AlgaFibers składający się z kompleksu polisacharydów stanowiących błonnik pokarmowy i łatwo przyswajalne białka pozyskiwane z makroalg morskich oraz mannitolu, który będzie wpływał na obniżenie poziomu cukru we krwi poprzez działania hamujące alfa-amylazy i alfaglukozydazy oraz będzie wykazywał właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne, typowe dla zaburzeń metabolicznych wynikających z chorób cywilizacyjnych oraz wpłynie na obniżenie poziomu cholesterolu (poprzez redukcję wchłaniania oraz gromadzenia tłuszczów nasyconych w komórkach wątroby, a także ich lipolizę), w porównaniu do preparatów dostępnych na rynku światowym (np. PGX, Enterfiber, Litesse).
Całkowita wartość projektu: 9 889 622,50 zł
Wartość dofinansowania: 6 876 851,00 zł
Data podpisania umowy: październik 2023
Okres realizacji projektu: 01.11.2022 – 31.10.2025
Projekt realizowany w Konsorcjum:
Food4Future Technologies Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Przedsiębiorstwo)
H2O SCITECH - Instytut Wody - Konsorcjant (Jednostka naukowa)
Tarczyński SA - Konsorcjant (Przedsiębiorstwo)

Partner Wydarzenia


Contact

Water Science And Technology Institute- H2O Scitech
ul. Tarasa Szewczenki 24, 51-351 Wrocław, Polska
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000807098
NIP: 8952210022
REGON:384559830