H2O SCITECH

Projects

USAGE– Urban Stormwater Aquaponics Garden Environment

Cel projektu: stworzenie ogrodowej instalacji do produkcji żywności opartej na systemach akwaponicznych, wspartej infrastrukturą zbierającą wody opadowe. Poza produkcją żywności, infrastruktura będzie pełniła funkcję edukacyjną, społeczną, integracyjną, będzie tworzyła miejsca pracy i współpracy oraz propagowała zachowania proekologiczne. Projekt systemu będzie wpisywał się w tkankę miejską, dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności i pracy urbanistów. Akwaponiczna instalacja połączona z systemem poboru i uzdatniania wody stworzy miejsce spotkań i odegra rolę społeczną poprzez integrację środowisk, zaangażowanie społeczne miejscowej społeczności, pobudzając również przedsiębiorczość oraz podnosząc poziom wiedzy o zmianach klimatu.

Całkowita wartość projektu: 9 407 825,44 zł

Wartość dofinansowania: 9 407 825,44 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2021 –  30.04.2024

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu „BADANIA STOSOWANE”.

Fundusze EOG, Fundusze Norweskie www.eeagrants.org 

Projekt realizowany w Konsorcjum:

Promotor projektu: Water Science and Technology Institute- H2O SciTech

Konsorcjum: Norweski Instytut Badań Wodnych, Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, CASE – Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych oraz Fundacją Fridtjofa Nansena w Polhøgda)

AlgaFiber

„Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji” realizowany w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu dofinansowany ze środków budżetu państwa.

Cel i efekty projektu: opracowanie innowacyjnego w skali świata preparatu polisacharydowego AlgaFibers składający się z kompleksu polisacharydów stanowiących błonnik pokarmowy i łatwo przyswajalne białka pozyskiwane z makroalg morskich oraz mannitolu, który będzie wpływał na obniżenie poziomu cukru we krwi poprzez działania hamujące alfa-amylazy i alfaglukozydazy oraz będzie wykazywał właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne, typowe dla zaburzeń metabolicznych wynikających z chorób cywilizacyjnych oraz wpłynie na obniżenie poziomu cholesterolu (poprzez redukcję wchłaniania oraz gromadzenia tłuszczów nasyconych w komórkach wątroby, a także ich lipolizę), w porównaniu do preparatów dostępnych na rynku światowym (np. PGX, Enterfiber, Litesse).

Całkowita wartość projektu: 9 889 622,50 zł

Wartość dofinansowania: 6 876 851,00 zł
Okres realizacji projektu: 01.11.2022 – 31.10.2025

Projekt realizowany w Konsorcjum:

Food4Future Technologies Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum (Przedsiębiorstwo)

H2O SCITECH – Instytut Wody – Konsorcjant (Jednostka naukowa)

Tarczyński SA – Konsorcjant (Przedsiębiorstwo)